Havarijná služba

Havarijná služba pre elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, plynoinštaláciu a čistenie kanalizácie mimo bežný pracovný čas cez pracovné dni od 15.00 hod do 7.00 hodnasledujúceho dňa.Mimo pracovné dni je havarijná služba pre elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, plynoinštaláciu zabezpečená od piatka 13.00 hod do pondelka 7.00 hod.
Kontrolu dodržiavania havarijnej služby vykonáva vedúci pracovník firmy. Cena za havarijnu službu na základe kalkulovaných nákladov predstavuje čiastku 0.30 EUR bez DPH za kalendárny mesiac / byt.
Opravy elektroinštalácie, vodoinštalácie, plynoinštalácie a čistenie kanalizácie pracovníci firmy vykonávajú od 7.00hod do 16.00 hod za hodinovú zúčtovaciu sadzbu 11.30 EUR za 1 hodinu bez DPH.

Povinnosti Havarijnej služby

Pracovníci / pracovník zabezpečujúci havarijnu službu pre elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, plynoinštaláciu je povinný byť kedykoľvek dosiahnuteľný v čase určenom pre havarijnú službu a v stave spôsobilom pre zásah na odstránenie havárie.
Pracovník / pracovníci havarijnej služby je povinný po obdržaní spávy o havárií neodkladne navštiviť miesto havárie a vykonať nevyhnutné opatrenia na odstránenie príčin havárie. V prípade havárie väčšieho rozsahu, ktorú nie je schopný odstrániť sám, je povinný zabezpečiť  odstránenie havárie cez poruchové služby elektrární, plynární, vodární a dodavateľov tepla.