Hlavné činnosti

VÝNIMOČNÉ MATERIÁLY PRE VÁŠ BYTOVÝ DOM

ODHLUČNENÁ KANALIZÁCIA RAUPIANO PRE KĽUDNÝ SPÁNOK
Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná.
 

 Prečo RAUPIANO na kanalizáciu?

Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC. Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži. Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.
 

 RÝCHLA MONTÁŽ A EXTRÉMNA SPOĽAHLIVOSŤ ROZVODOV RAUTITAN
Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina znich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok atlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé rozvody vody, kanalizácie aj plynu.
 

ROZVODY VODY SYSTÉMOM RAUTITAN

Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov. Spoločnosť REHAU využíva pre rozvody pitnej ateplej vody systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality – triedy A), alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast – hliník – plast). Obe rúrky sú spájané PPSU resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky. Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej, resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospekt obnova bytovych domov

Prospekt RAUTITAN