Vykonávané práce

1.VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
– čistenie a údržba kanalizácie
– výmena radiatorov
– výmena vodovodných batérií
– výmena vodomerov
– údržba a výmena rozvodov TUV, SV a plynu
– inštalácia práčiek
– inštalácia umývačiek riadu
– montáž a výmena termostatických ventilov a termostatických hlavíc
 
2.ELEKTROUDRŽBÁRSKE PRÁCE
– elektroúdržbárske práce bytového domu v plnom rozsahu
– kompletná výmena elektrorozvodov stupačiek bytového domu
– elektrorevízie
– odstránenie závad po revízií elektrických zariadení
– montáž schodiskových automatov
– montáž senzorového osvetlenia
 
3.PLYN
– montáž a demontáž plynových spotrebičov
– havarijná služba
– výmena potrubia s kompletnou revíziou plynového potrubia